gototopgototop
utorak, 24. jun 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Predsedavanje OEBS velika prilika za Srbiju – Dačić na konferenciji u Beču
+ larger fontnormal font- Smaller font
Dačić - OEBSGovor PPV i MSP R. Srbije Ivice Dačića na Godišnjoj preglednoj konferenciji OEBS o bezbednosti u Beču 24. juna 2014. godine.

„Poštovani g. predsedavajući,
Poštovani g. predsedniče,
Poštovani g. generalni sekretaru,
Vaše Ekselencije,

Poštovane dame i gospodo,

Na početku bih želeo da se zahvalim predsedniku Burkhalteru na pozivu da zajedno otvorimo Godišnju preglednu konferenciju o bezbednosti OEBS koja je svakako najvažniji događaj u okviru vojno-političke dimenzije. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su Švajcarska i Srbija do sada ostvarile vrlo kvalitetnu saradnju u okviru naših konsekutivnih predsedavanja 2014. i 2015. godine, kao i u sprovođenju aktivnosti predviđenih Zajedničkim radnim planom.

Hteo bih ovom prilikom da naglasim da je predsedavanje OEBS velika prilika za Srbiju i verovatno najveći multilateralni zadatak koji smo do sada imali. S tim u vezi, preduzimamo veoma ozbiljne i opsežne pripreme i spremni smo da damo pun doprinos Organizaciji na aktivan i nepristrasan način.

Ne sumnjam da će sa približavanjem srpskog predsedavanja naša saradnja ojačati i da će ovogodišnja dragocena iskustva Švajcarske u značajnoj meri doprineti naporima da na što uspešniji način sprovedemo prioritete našeg predsedavanja u narednoj godini kada obeležavamo 40. godišnjicu Helsiškog finalnog akta. U tom svetlu, očekujem da će nam ova konferencija pomoći da bolje sagledamo perspektive rešavanja gorućih bezbednosnih pitanja u regionu OEBS, kao i buduće uloge OEBS u međunarodnoj bezbednosnoj arhitekturi.
Godišnja pregledna konferencija o bezbednosti održava se u uslovima jednog od najvećih izazova u regionu OEBS od njegovog nastanka. Može se reći da, u ovim veoma specifičnim okolnostima, tema konferencije zahteva konstruktivan angažman i pojačane napore država učesnica, kako na političkom, tako i na operativnom nivou. Diskusija o revitalizaciji uloge OEBS kroz proces Helsinki +40 započeta prošle godine treba da obuhvati i osvrt na aktuelna dešavanja i relevantna iskustva Organizacije. Aktuelna bezbednosna situacija u i oko regiona OEBS ukazuje na neophodnost objektivnog sagledavanja svih bezbednosnih aspekata i potencijalnih implikacija, kao i potrebu da se ojačaju kapaciteti OEBS koji bi na efikasan način i u kratkom roku bili u mogućnosti da pruže odgovarajuću podršku u svim fazama konfliktnog ciklusa, počev od ranog upozorenja do postkonfliktne rehabilitacije i pomirenja. Doprinos rešavanju kriza, odnosno uspostavljanju bezbednosti i stabilnosti u regionu OEBS bi na taj način bio konkretniji i opipljiviji.
Želim da iskoristim i ovu priliku da podvučem da je potrebno da svi zajedno radimo na jačanju dijaloga, jer OEBS jeste nastao i traje kao najšira platforma za dijalog o svim bezbednosnim pitanjima od Vankuvera do Vladivostoka, uključujući i dijalog sa našim mediteranskim i azijskim partnerima. Dijalog, koliko god bio esencijalan, samo je neophodan preduslov za postizanje i sprovođenje odgovarajućih rešenja na bazi konsenzusa. Mislim da naša iskustva iz dijaloga pod okriljem EU koji sada vodimo sa Prištinom, a naročito napori da se olakša svakodnevni život tamošnjeg stanovništva i obezbede njihova elementarna ljudska prava, mogu da budu od koristi za buduće napore u rešavanju mnogih problema.
U kontekstu rešavanja aktuelne krize u Ukrajini, želim da naglasim da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih članica UN. Donošenje odluke o uspostavljanju i upućivanju Specijalne posmatračke misije OEBS u Ukrajinu predstavlja primer pozitivnog ishoda sveobuhvatnog dijaloga među državama učesnicama. To pokazuje da je Organizacija sposobna da u relativno kratkom roku na adekvatan i fleksibilan način reaguje. Republika Srbija ceni njeno dosadašnje angažovanje u Ukrajini i očekuje da će ona doprineti normalizaciji prilika na terenu.
Srbija snažno podržava koordinirane aktivnosti OEBS koje za cilj imaju deeskalaciju krize, uspostavljanje inkluzivnog dijaloga i podršku unutrašnjim procesima sa ciljem stabilizacije situacije u Ukrajini. U tom okviru, smatramo da je najvažnije da što pre dođe do prestanka neprijateljstava i pozdravljamo plan predsednika Porošenka koji se zasniva na mirnom rešavanju krize. Smatramo da plan pruža priliku za unapređenje unutrašnjeg dijaloga i jačanje institucija, uz uvažavanje interesa svih građana.
Iskoristio bih i ovu priliku da dam podršku delovanju švajcarskog predsedavanja za deeskalaciju ove krize. Predsednik Burkhalter i naše švajcarske kolege preduzele su i preduzimaju niz aktivnosti na najvišem političkom nivou usmerenih na rešavanje krize mirnim, političkim i diplomatskim sredstvima. Spremni smo da u toku svog predsedavanja preuzmemo odgovornost i nastavimo da aktivno delujemo u smeru potpune stabilizacije prilika u Ukrajini.
Smatramo da je delovanje OEBS u vezi sa krizom u Ukrajini i prilika za našu Organizaciju, ne samo za jačanje njene vidljivosti, nego i njene nove potencijalne uloge na evro-atlantskom i evro-azijskom bezbednosnom prostoru.

Gospodine predsedavajući,

Političke tenzije i konflikti, kako u regionu OEBS, tako i van njega, nastavljaju da imaju negativan efekat. Iako je kriza u Ukrajini u najvećoj meri preuzela primat u diskusijama u okviru OEBS, Srbija će tokom predsedavanja nastaviti da pruža aktivnu podršku postojećim pregovaračkim formatima za rešavanje zamrznutih konflikata kroz neumorno istraživanje mogućnosti za postizanje kompromisnih rešenja prihvatljivih za sve učesnike u pregovorima.

U tome smatramo značajnom ulogu specijalnih predstavnika predsedavajućeg, gde je Srbija i u okviru švajcarskog predsedavanja dala svoj doprinos.

Jačanje kapaciteta OEBS da aktivno doprinosi u svim fazama konfliktnog ciklusa, od ranog upozorenja do postkonfliktne rehabilitacije i pomirenja, kao i postizanje konkretnih rezultata u smislu stabilizacije prilika na terenu, ostaje od prioritetnog značaja. Polazeći od iskustava iz regiona Zapadnog Balkana, mogu da kažem da se isključivo konstruktivnim političkim delovanjem i putem dijaloga mogu postići konkretna i održiva rešenja. Ovom prilikom želim da napomenem da podržavamo obnovljene i još sistematičnije napore OEBS u jačanju oblasti medijacije. U tom smislu, želim još jednom da podvučem značaj političke volje i jačanje kapaciteta i mehanizama Organizacije.

Gospodine predsedavajući,

Realizacija obaveza preuzetih u okviru vojno-političke dimenzije predstavlja značajan faktor stabilnosti, transparentnosti i poverenja između država učesnica OEBS. Pitanje kontrole naoružanja i mera za izgradnju poverenja i bezbednosti ostaje od vitalnog značaja za unapređenje bezbednosti u našem regionu i u interesu je svih država učesnica da nastave sa njihovom primenom. Uvereni smo da OEBS, naročito kroz aktivnosti koje se realizuju u okviru Foruma za bezbednosnu saradnju, ima kapacitet da doprinese aktivnostima u oblasti kontrole naoružanja i izgradnje poverenja u okviru evropske bezbednosne arhitekture. Republika Srbija će tokom svog predsedavanja koordinirano delovati sa Mongolijom, Crnom Gorom i Norveškom, koje će predsedavati Forumom za bezbednosnu saradnju u toku 2015. godine. Verujemo da će različita regionalna pripadnost pomenuta tri predsedavajuća biti dodatni kvalitet i doprineti raznovrsnijem sagledavanju tema na dnevnom redu Foruma.
U svetlu značajnih tehnoloških promena, kao i novih izazova, rizika i pretnji na početku 21. veka, svesni smo potrebe revitalizacije, ažuriranja i modernizacije relevantnih dokumenata OEBS, njihove implementacije, kao i poštovanja principa i obaveza koji iz njih proističu.
U tom smislu, kako je i definisano kroz prioritete u Zajedničkom radnom planu Švajcarske i R. Srbije, zalažemo se za nastavak i sveobuhvatnog dijaloga u okviru OEBS sa ciljem održavanja vojne stabilnosti, predvidivosti i transparentnosti, kroz ažuriranje i modernizaciju Bečkog dokumenta, unapređenje i implementaciju Kodeksa postupanja u političko-vojnim aspektima bezbednosti, kao i dokumenata OEBS o streljačkom i lakom naoružanju i zalihama konvencionalne municije.
Navedena dokumenta, koja predstavljaju osnovu za izgradnju poverenja i bezbednosti u regionu OEBS treba da budu unapređena u skladu sa aktuelnim vojnim i bezbednosnim uslovima u regionu OEBS.

Gospodine predsedavajući,

Danas smo suočeni sa novim izazovima, rizicima i pretnjama koje su transnacionalnog karaktera. Pomenute pretnje poput terorizma, organizovanog kriminala, trgovine ljudima i drogom, ne poznaju granice i zahtevaju koordiniranu saradnju država učesnica u regionu OEBS. Želim da naglasim ulogu Organizacije, koja je u prethodnom periodu, shvatajući značaj borbe protiv transnacionalnih pretnji, preduzela značajne korake kroz usvajanje relevantnih odluka, razmenu iskustava i najboljih praksi i uspostavljanje saradnje nadležnih institucija država učesnica OEBS, kao i akademskih institucija. Iskoristio bih ovu priliku da pohvalim i doprinos mreže akademskih institucija OEBS koja se ovom temom bavila u okviru studije o „Percepcijama pretnji u regionu OEBS" i izrazim zadovoljstvo da je u izradi studije učestvovao i think-tank iz Srbije. Prvi zadatak mreže akademskih institucija predstavlja korak u dobrom pravcu u pogledu integrisanja tzv. Track II diplomatije u rad naše Organizacije.
S obzirom na evolutivni karakter i potrebu konstantnog praćenja i prilagođavanja odgovora na pomenute pretnje, tokom srpskog predsedavanja OEBS planiramo da značajan broj aktivnosti posvetimo ovoj oblasti. Namera nam je da izazove i pretnje transnacionalnih karaktera osvetlimo iz krosdimenzionalnog ugla. Negativne pojave, kao što su korupcija i ilegalne migracije nije moguće tretirati izolovano. Protiv ovih izazova možemo se boriti samo kroz jačanje demokratskih institucija, ali i kroz sagledavanje uloge organizovanog kriminala u širenju pomenutih negativnih pojava. Policija ima značajnu ulogu u toj borbi, ali samo u sprezi s pravosudnim organima.

OEBS je odlično pozicioniran da posluži kao platforma za promociju pomenute saradnje organa za sprovođenje zakona i sudstva. Prevencija je jedna od najznačajnijih faza u borbi protiv transnacionalnih pretnji, a uloga mladih i žena u ovom procesu treba da bude još produbljenije sagledana i iskorišćena. Mi smo svesrdno prihvatili inicijativu švajcarskih kolega da se, poput aktivnosti preduzetih u UN, koncept upravljanja i reforme bezbednosnog sektora dalje razradi i u okvirima naše Organizacije, naročito u oblasti civilne kontrole bezbednosnih snaga.
U kontekstu borbe protiv transnacionalnih pretnji, do naročitog izražaja dolazi potreba za koordiniranim i komplementarnim pristupom u okviru saradnje sa drugim relevantnim međunarodnim organizacijama. OEBS treba da pronađe prostor za delovanje i nastavi sa razvijanjem kapaciteta i sposobnosti u odgovoru na nove izazove i pretnje. Dobar primer u tom smislu predstavlja pionirski poduhvat OEBS na izgradnji mera poverenja u oblasti sajber-bezbednosti.

Gospodine predsedavajući,

Pre nego što završim svoje današnje izlaganje, želeo bih još jednom da naglasim da današnji kompleksni izazovi zahtevaju zajedničke odgovore. Pomenute izazove niko ne može uspešno prevazići sam. OEBS sa svojom fleksibilnošću i mehanizmima koji mu stoje na raspolaganju pruža mogućnost iznalaženja odgovarajućih rešenja uz uvažavanje interesa svih država učesnica. Republika Srbija je spremna da, zajedno sa ostalima, predano radi na unapređenju mogućnosti OEBS da i u 21. veku ponudi relevantne odgovore na pitanja kolektivne bezbednosti.
Želim da zaključim ovo istupanje podvlačeći da u potpunosti delim stav predsednika Burkhaltera da naše zajedničko delovanje treba da bude usmereno u tri pravca: podršku Ukrajini za postizanje mirnog rešenja, rekonsolidaciju evropske bezbednosti kao zajedničkog projekta i jačanje OEBS kao jednog od glavnih stubova kooperativne bezbednosti. U tom smislu, proces „Helsinki +40" predstavlja okvir za jačanje Organizacije kao takve koji ne treba zapostaviti. Smatramo da ovaj proces treba nastaviti upravo zbog izazova sa kojima smo se suočili poslednjih meseci. Uvereni smo da je Mapa puta za „Helsinki +40" još uvek aktuelna, a naročito glavni ciljevi u njenom uvodnom delu. Zato treba iskoristiti ovu priliku, ojačati naš dijalog i međusobno poverenje i na konstruktivan način doći do opšte prihvatljivih rešenja.
Želim vam uspešan rad na ovoj konferenciji. Kao budući predsedavajući, nastojaćemo da njene rezultate, u meri u kojoj predstavljaju konsenzualne preporuke, ugradimo u program rada i prioritete srpskog predsedavanja za 2015. godinu koje ću predstaviti na Stalnom savetu sredinom jula ove godine.

Hvala gospodine predsedavajući."