gototopgototop
petak, 26. oktobar 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Dačić: „Mediteranska konferencija ima dobar potencijal za intenziviranje saradnje OEBS-a i regiona Mediterana“
+ larger fontnormal font- Smaller font
Mediteranska konf._OEBSObraćanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na Mediteranskoj konferenciji OEBS-a koja se održava u Malagi:

„Uvaženi ministre Borel,
Uvaženi ministre Lajčak,
Ekselencije,
Poštovane kolege,

Želim da najpre zahvalim našim domaćinima na organizaciji ovogodišnje Mediteranske konferencije o saradnji u oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i na tome što su okupili ključne stručnjake u oblasti energetike iz javnog i privatnog sektora sa obe strane Mediterana, kako bismo razmatrali politike, razvijali strategije i prepoznali poslovne prilike.

OEBS predstavlja forum za dijalog i diskusiju država učesnica, kao i naših partnera, koji pruža mehanizam i platformu za smirivanje tenzija, ispravljanje pogrešnih percepcija i promovisanje kulture tolerancije širom prostora OEBS-a i van njega. U Helsinškom dekalogu prepoznat je značaj mediteranske dimenzije i njena relevantnost za evropsku bezbednost i stabilnost. Ova spona posebno je očita u aktuelnim vremenima izazova, kada sve veća međuzavisnost naših regiona ponovo dolazi do izražaja usled složenih tenzija i konflikata. Na osnovu postojećih odluka i deklaracija u okviru ekonomsko-ekološke dimenzije OEBS-a, naša Organizacija je u dobroj poziciji da pruži doprinos saradnji u oblasti energetike i životne sredine i da upotpuni napore drugih međunarodnih organizacija.

Konstatujemo sa uvažavanjem da je Mediteranska konferencija u 2018. godini, a posebno njen politički segment na visokom nivou, fokusirana na iznalaženje načina kako da se energetika upotrebi kao poluga za unapređenje rasta i međunarodne saradnje u mediteranskom regionu. Iz tog razloga, ova Mediteranska konferencija ima dobar potencijal za intenziviranje saradnje OEBS-a i regiona Mediterana. Ovaj značajan skup pružiće nam priliku za razmenu mišljenja o pitanjima koja su izrazito visoko na agendi sa obe strane Mediterana. Bezbednost u Evropi blisko je povezana sa bezbednošću na Mediteranu u celini, a pitanja ekonomije, energetike i životne sredine sve su važniji činioci u jednačini evro-mediteranske bezbednosti.

Višedecenijsko partnerstvo OEBS-a na Mediteranu, koje je tradicionalno usmereno na ciljeve mira, stabilnosti i prosperiteta, može mnogo da dobije kroz unapređeni dijalog posvećen energetici i saradnji u oblasti životne sredine. Održivi i pouzdani izvori energije po pristupačnim cenama su preduslov za ekonomski prosperitet i mir i bezbednost širom zemalja OEBS-a i Mediteranskog partnerstva.

Gotovo da ne postoji oblast u kojoj je nedeljivost evro-mediteranske bezbednosti značajnija od oblasti energetike i u kojoj se više doprinosi stabilnosti država, prosperitetu nacionalnih ekonomija i dobrobiti društava. Razvoj čistih tehnologija ili tehnologija obnovljive energije može da otvori ekonomske mogućnosti i za zemlje sa značajnim konvencionalnim izvorima energije i za one koje njima ne raspolažu, tako što će im ponuditi alternativne načine za osnaživanje njihovih ekonomija i generisanje radnih mesta za njihove građane. Obnovljiva energija danas predstavlja ključno rešenje za izazove snabdevanja energentima, bezbednosti i klimatskih promena.

OEBS ima ulogu platforme za dijalog i saradnju u nizu oblasti i pruža pogodno mesto za razmenu najboljih praksi i izgradnju kapaciteta, kako bi se maksimalno iskoristile ekonomske koristi koje pružaju i obnovljivi i tradicionalni oblici energije, u isto vreme olakšavajući javno-privatna partnerstva i transfer stručnih znanja. Pored toga što omogućava ekonomski razvoj, energetika je izvor emisije dve trećine gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i, kao takva, ključna za proces klimatskih promena. Saradnja u obezbeđivanju snabdevanja energentima, tranzitu i ponudi i potražnji, kao i u oblasti korišćenja novih i obnovljivih izvora energije treba da ima za cilj izgradnju vizije o budućnosti održive energije u 21. veku, u regionu Mediterana i šire.

Razmere i složenost izazova sa kojima se suočava evro-mediteranski region su takvi da njihovom rešavanju nijedna država niti organizacija ne može da pristupi sama. Zajednički rad zato nema alternativu. I ne samo to, rešavanje složenih izazova sa kojima se suočavamo može da ima uspeh samo ako udružimo snage i uspemo da delujemo u potpunosti poštujući osnovne vrednosti, principe i preuzete obaveze OEBS-a.

Republika Srbija ostaje posvećena sprovođenju i jačanju saradnje sa mediteranskim partnerima, uključujući u okviru OEBS-a, u svakoj prilici u kojoj Organizacija može da pruži pomoć kroz svoj sveobuhvatni pristup bezbednosti.

Zahvaljujem Vam, gospodine predsedavajući."