gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Ambasade Ambasade Republike Srbije
Ambasade Republike Srbije
Kuvajt
Otpravnik poslova: Ljubomir Milovanović joomplu:7478
Adresa: Bayan
Block No. 13, Street No. 1, Villa No.18
Safat 13066
P.O. Box 20511
KUVAJT
KUVAJT
Telefon: + 965 253 75 042
+ 965 253 75 045
Faks: + 965 253 75 049
E-mail: embrskw@gmail.com
serbkonzkw@gmail.com
Internet sajt: http://www.kuwait.mfa.gov.rs