gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo Путовања у иностранство Визе за иностранство и информације о државама Земље - путовање у иностранство

Визе за иностранство и информације о државама

Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Црна Гора
+ larger fontnormal font- Smaller font
ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана.
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана.
Напомена:

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ

Држављани Србије могу улазити у Црну Гору и у њој боравити до 90 дана са важећом путном исправом без визе.

Држављани Србије могу улазити у Црну Гору и у њој боравити до 30 дана, са важећом личном картом.

Туристи у свом пртљагу могу имати сушено воће, поврће, печурке, сирове кафе, зачине, чајеве, укупне тежине до једног килограма, као и један литар алкохолног пића у оригиналној амбалажи са декларацијом. Дозвољено је уношење два литра другог пића које такође мора бити декларисано и у оригиналној амбалажи, а дозвољено је уношење и до пет литара флаширане воде у оригиналној амбалажи. Комбинована и остала храна која је упакована и декларисана, а намењена је за директно конзумирање од стране крајњег потрошача, која не захтева посебни температурни режим чувања, у оригиналној амбалажи, осим уколико се тренутно користи, може се унети у укупној количини до једног килограма.

Обавештење о храни која се може унети на територију Црне Горе, истакнуто је на видним местима на граничним прелазима.

ВАЖНО: На сајту www.upravacarina.gov.me треба потражити рубрику ИНФО/ВОДИЧИ, у оквиру које је потребно кликнути на ИНФО, где су постављене детаљније информације.

Гранични прелази између Р. Србије и Црне Горе су:
Аеродроми: Подгорица и Тиват;
Железнички: Пријепоље – Бијело Поље;
Телефон Сектора граничне полиције Црне Горе: +382 20 202 851, факс: +382 20 248 236
Друмски: Чемерно – Чемерно, Јабука – Ранче, Гостун – Конатар, Вуча – Вуча, Мехов Крш – Драченовац, Кула – Рожаје, Чакор – Чакор;

Интернет сајт и телефон Управе царине Црне Горе: www.upravacarina.gov.me +382 20 620 433.

Законом о боравишној такси Црне Горе, боравишну таксу мора плаћати свако лице које борави у објекту у којем се обавља туристичка делатност. Наплату боравишне таксе врши физичко и правно лице које пружа услуге смештаја, истовремено са наплатом услуге и дужан је да на рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе. Износ таксе је у распону од 10 центи до 1 евра по дану, осим за пловне објекте.

Лица која бораве у Црној Гори по основу права својине на непокретности не плаћају боравишну таксу, као ни њихова деца која су код њих у гостима, али су у обавези да пријаве боравак.

Лица која бораве код сродника који некретнине не користе у комерцијалне сврхе, тј. не обављају угоститељску делатност, нису у обавези да плате боравишну таксу.

Боравишну таксу не плаћају деца до 12 година старости, лица која обављају сезонске послове са пријављеним боравком у туристичком месту, лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана, лица са чулним и телесним сметњама (слепи, глуви и др.), лица упућена на бањска и климатска лечења, специјализовану рехабилитацију од стране надлежне комисије, ученици школских екскурзија, факултети у оквиру редовних програма, одржавања спортских и културних манифестација, страни држављани који су по међународним конвенцијама ослобођени плаћања таксе, страни држављани који организовано, преко званичних хуманитарних организација долазе ради пружања хуманитарне помоћи.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају деца од 12 до 18 година старости и лица до 29 година старости која су чланови међународних омладинских организација и користе услуге ноћења у омладинским објектима за смештај који су укључени у међународну мрежу омладинских објеката за смештај IYHE.

Странци који бораве у Црној Гори дужни су да се пријаве и одјаве свој боравак надлежном органу – Министарству унутрашњих послова Црне Горе.

Уколико странац борави у објекту регистрованом за пружање услуга смештаја (апартман, хотел), лице које пружа услуге смештаја је у обавези да пријави боравак странца у року од 12 сати.

Уколико странац не борави код регистрованог даваоца смештаја, дужан је да сам (у року од 24 часа од уласка у Црну Гору) пријави и одјави свој боравак, а ако у месту боравка није основана туристичка организација, преко надлежног органа локалне управе. Подношење пријаве и одјаве преко туристичке организације, односно надлежног органа локалне управе се не наплаћује.

У случају промене места боравка, потребно је одјавити пријављени боравак и поново изврши пријављивање у месту где ће се наставити боравак у Црној Гори.

Казна која се може изрећи страном држављанину у случају непријављивања боравка износи од 60 до 600 евра (Закон о странцима Црне Горе).

ТРАНСПОРТ

Црна Гора има солидно развијен друмски, железнички, ваздушни и водни саобраћај, а главни град Подгорица је централни саобраћајни чвор у земљи.

Аеродроми у Црној Гори се налазе у Подгорици и у Тивту.

Главне луке у Црној Гори су Бар, Котор, Рисан, Зеленика и Будва. Постоји редовна бродска веза између морске луке Бар и италијанских лука Бари, Барлета и Анкона. На релацији Каменари – Лепетани организован је редован превоз путника и возила.

Укупна дужина железничке мреже у Црној Гори износи 250 км. Постоје две железничке линије од којих је важнија Бар-Подгорица-Бијело Поље (ка Србији) и део је пруге Београд-Бар.

Друга пруга је Никшић-Подгорица-Божај (Албанија). Једини железнички чвор налази се у Подгорици.

Укупна дужина путева у Црној Гори износи 5.277 км, од чега 1.729 км чине магистрални и регионални путеви, док су остало локални путеви. У земљи нема аутопутева, мада постоје деонице путева са три траке. Специфичност Црне Горе је велики број тунела и мостова. Главни континентални правац је на релацији Будва – Подгорица – Бијело Поље и даље према Р.Србији, док јадранска магистрала повезује приморска насеља.

За управљање моторним возилом није потребна међународна возачка дозвола, већ само важећа возачка дозвола Републике Србије. Није потребан „зелени картон" за осигурање моторних возила, будући да се признаје национална полиса обавезног осигурања, али приликом доласка у Црну Гору треба водити рачуна о чињеници да је кроз Босну и Херцеговину „зелени картон" и даље потребан. За почињени саобраћајни прекршај издаје се прекршајни налог у којем је наведено упутство за уплату новчане казне. Полицијском службенику се, на лицу места, не може платити новчана казна, већ учесник у саобраћају то мора учинити преко поште или банке у року од 8 дана од дана издавања казне.

На сајту Ауто-мото савеза Црне Горе налазе се информације о стању на путевима и тренутним радовима www.amscg.org.

БЕЗБЕДНОСТ

У туристичким местима у Црној Гори нема зона које би требало избегавати, а безбедносну ситуацију у земљи у смислу туристичких посета, оцењујемо као добру. За сваку врсту помоћи, могуће је обратити се припадницима полиције, који се налазе у свим већим улицама и на значајнијим раскрсницама.


ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Осигураници из Републике Србије у току привременог боравка у Црној Гори имају право на хитну здравствену заштиту. Да би остварили наведено право, осигураници Р.Србије морају од надлежних филијала Републичког завода за здравствено осигурање Р.Србије, у месту пребивалишта, добити образац РС/РЦГ–111 (потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у ЦГ).
За добијање потврде РС/РЦГ-111, неопходно је да се обрате Филијали Завода Р.Србије са неопходном медицинском документацијом. Након непосредног прегледа и увида у достављену медицинску документацију, лекарска комисија Завода даје свој налаз и мишљење. На основу позитивног налаза и мишљења комисије, Филијала Завода Р.Србије издаје потврду РС/РЦГ-111. По правилу, наведена потврда се издаје на временски период од три месеца. Када се током привременог боравка у ЦГ укаже потреба за хитном здравственом заштитом, осигураник Р.Србије је дужан да се са наведеном потврдом обрати Подручној јединици – канцеларији Републичког фонда за здравствено осигурање ЦГ, у месту где му је потребна хитна здравствена заштита. Подручна јединица Фонда ће му након тога издати другу потврду (тзв. болеснички лист), на основу које ће непосредно користити хитну здравствену заштиту у јавним здравственим установама у ЦГ.
У ситуацији када осигураник Р.Србије који се налази у ЦГ има потребу за хитном здравственом заштитом а не поседује потврду (болеснички лист) издату од стране Подручне јединице Фонда ЦГ, односно потврду РС/РЦГ-111 издату од стране надлежне филијале у Р.Србији где је осигуран, здравствена установа је дужна да обавести Подручну јединицу Фонда ЦГ, ради накнадног прибављања потврде.
Уколико Подручна јединица Фонда ЦГ или осигураник не прибаве потврду РС/РЦГ-111 до завршетка лечења, здравствена установа ће наплатити трошкове лечења осигуранику, по ценовнику који важи за осигуранике Црне Горе и издати му рачун за наплаћене услуге.
На све војне осигуранике и чланове њихових породица (супружници и деца) који бораве у Црној Гори се не примењује важећи Споразум о социјалном осигурању између Републике Србије и Црне Горе. У случају пружања медицинских услуга војним осигураницима и члановима њихових породица у Црној Гори, трошкове лечења сносе они лично уз могућност рефундације у Фонду за Социјално осигурање војних осигураника, за шта је потребно поред осталог приложити оригинал медицинске документације и оригинал рачуна за плаћену конкретну медицинску услугу у Црној Гори

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

- Јединствени европски број за позиве у невољи: 112;
- Полиција: 122;
- Ватрогасци: 123;
- Хитна помоћ: 124;
- Јавна установа Клиничко-болнички центар Црне Горе. Адреса: Љубљански пут б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора, Телефон: + 382 20 412 412; + 382 20 243 726; E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ;
- Хитна помоћ Подгорица: + 382 (0)20 226 081, факс: + 382 (0)20 226 082;
- Дом здравља Бар: + 382 (0)30 311 001;
- Дом здравља Бијело Поље: + 382 (0)50 432 327; факс: + 382 (0)50 432 149;
- Дом здравља Будва: + 382 (0)33 427 200; факс: + 382 (0)33 451 457;
- Дом здравља Херцег Нови: + 382 (0)31 343 111; факс: + 382 (0)31 343 027;
- Дом здравља Котор: + 382 (0)32 334 533;
- Дом здравља Тиват: + 382 (0)32 671 774; +382 (0)32 671 981; факс: + 382 (0)32 671 981;
- Дом здравља Улцињ: + 382 (0)30 412 424; + 382 (0)30 412 433; факс: + 382 (0)30 401 167;
- Дом здравља Жабљак: + 382 (0)51 61 504; + 382 (0)51 61 506;
- АМСЦГ: 19807, + 382 (0) 234-999; +382 (0) 63 239-987
;

НОВАЦ

Локална валута у Црној Гори је Евро. Цене превоза, исхране у ресторанима и преноћишта су 10 до 20 % веће него у Р. Србији.

ОСТАЛО

Од 01.01.2012. укинута је наплата еко таксе за инострана моторна возила.

(Последње ажурирано четвртак, 11. јул 2019.)