gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti Pravna regulativa
ponedeljak, 24. decembar 2012. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Etički kodeks interne revizije
+ larger fontnormal font- Smaller font

Uvod

Svrha Etičkog kodeksa jeste da promoviše etičku kulturu u profesiji interne revizije.
Za profesiju interne revizije Etički kodeks je neophodan budući da se revizija zasniva na poverenju u objektivnoj oceni upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja uopšte. U ovom Etičkom kodeksu definicija revizije uključuje dve osnovne komponente:

 • principe relevantne za profesiju i praksu interne revizije;
 • pravila ponašanja koja opisuju norme ponašanja koje se očekuje od internih revizora. Ova pravila predstavljaju vodič za etičko ponašanje internih revizora i sredstvo pomoću kojih se principi primenjuju u praksi.

Primena i sprovođenje

Kodeks se odnosi na zaposlene koji obavljaju poslove interne revizije u Ministarstvu spoljnih poslova u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji. Nepoštovanje etičkih zahteva koji su ovde navedeni vodi pokretanju disciplinskog postupka protiv pojedinaca zaposlenih u Grupi za internu reviziju.

Principi

Od internih revizora očekuje se da primenjuju i poštuju sledeće principe:

 1. Integritet
  Interni revizori kroz svoj integritet stiču poverenje, te time obezbeđuju osnovu za pouzdanost njihovog suda.

 2. Objektivnost
  Interni revizori moraju da pokažu najviši stepen objektivnosti u prikupljanju, oceni i predočavanju podataka vezanih za aktivnost, odnosno proceduru koja je predmet revizije. Interni revizori pružaju uravnoteženu ocenu svih bitnih okolnosti bez nepotrebnog uticaja sopstvenih interesa, odnosno uticaja drugih lica na njihovo mišljenje.

 3. Poverljivost
  Interni revizori poštuju vrednost i vlasništvo podataka koje prime i ne obelodanjuju ih bez odgovarajućeg ovlašćenja, izuzev u slučajevima kada postoji zakonska obaveza da to učine.

 4. Stručnost
  Interni revizori u obavljanju poslova interne revizije primenjuju neophodno znanje, veštine i iskustvo.

Pravila ponašanja u smislu Etičkog kodeksa

1. Integritet

Interni revizori:

 • svoj posao obavljaju pošteno, odgovorno i sa dužnom pažnjom;
 • postupaju u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije i podatke obelodanjuju samo kad se to zahteva zakonom;
 • ne učestvuju svesno u nezakonitim radnjama, odnosno ne bave se radnjama koje narušavaju ugled profesije interne revizije ili Ministarstva;
 • poštuju i daju doprinos zakonitim i etičkim ciljevima Ministarstva.

2. Objektivnost

Interni revizori:

 • ne učestvuju u radnjama, odnosno vezama koje mogu ugroziti ili se može smatrati da ugrožavaju nepristrasnost revizorske ocene. Pomenuto učešće uključuje one radnje, odnosno veze koje mogu biti u sukobu sa interesima Ministarstva. Svako postojanje sukoba interesa predočava se rukovodiocu Grupe za internu reviziju. U slučaju da sukob interesa postoji kod rukovodioca Grupe za internu reviziju, on će ga predočiti ministru;
 • ne prihvataju poklone, usluge ili bilo šta što može ugroziti ili se može smatrati da ugrožava profesionalni revizorski sud;
 • obelodanjuju sve materijalne činjenice koje su im poznate, bez čijeg obelodanjivanja bi se izveštaj o aktivnostima koje su predmet revizije mogao pogrešno interpretirati.

3. Poverljivost

Interni revizori:

 • su oprezni u korišćenju i zaštiti podataka koje su prikupili tokom obavljanja svojih dužnosti;
 • podatke ne koriste zarad lične koristi, odnosno na bilo koji drugi način koji je protivzakonit ili nanosi štetu zakonitim i etičkim ciljevima Ministarstva;
 • ne obelodanjuju podatke neovlašćenim licima ukoliko za to ne postoje zakonski razlozi.

4. Stručnost

Interni revizori:

 • rade isključivo na poslovima revizije za koje poseduju neophodno znanje, veštine i iskustvo;
 • obavljaju poslove interne revizije u skladu sa standardima i metodologijama interne revizije koje je utvrdila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija;
 • su u obavezi da steknu neophodne osnovne veštine potrebne za vršenje revizije na efektivan i profesionalan način;
 • preuzimaju odgovornost za kontinuirano usavršavanje svoje stručnosti kako bi kvalitet i efektivnost interne revizije podigli na viši nivo.

 

Rukovodilac Grupe
za internu reviziju
Anđelka Šimšić,
ovlašćeni interni revizor