gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za konzularne poslove
+ larger fontnormal font- Smaller font

Sektor obavlja poslove koji se odnose na:

1) zaštitu interesa Republike Srbije, njenih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu;

2) razvijanje veza s građanima Republike Srbije koji se nalaze na radu i boravku u inostranstvu;

3) suzbijanje kriminalne delatnosti na štetu Republike Srbije, njenih građana i pravnih lica;

4) migracije i ostvarivanje saradnje s međunardnim organizacijama iz ove oblasti;

5) viznu politiku i njeno sprovođenje u diplomatsko‐konzularnoj mreži;

6) oblast odbrane zemlje u vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije u inostranstvu;

7) pripreme i pregovore o zaključivanju međunarodnih ugovora iz konzularne oblasti;

8) saradnju s diplomatsko‐konzularnim predstavništvima država akreditovanih u Republici Srbiji radi zaštite interesa njihovih državljana i pravnih lica;

9) druge poslove u vezi sa konzularnim odnosima.

U Sektoru za konzularne poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

I Odeljenje za konzularne poslove koji obavlja poslove koji se odnose na:

‐ izdavanje putnih isprava i viza u inostranstvu;

‐ pružanje pomoći u slučajevima repatrijacije i deportacije državljanja Republike Srbije;

‐ beležničke funkcije;

‐ matičarske funkcije;

‐ izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;

‐ zaštite imovinsko‐pravnih interesa države, kao i domaćih pravnih i fizičkih lica u inostranstvu;

‐ sticanje i gubitak državljanstva;

‐ pružanje zaštite uhapšenim i osuđenim licima u inostranstvu;

‐ pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;

‐ ostvarivanje prava iz oblasti bračnih i porodičnih odnosa;

‐ zaštitu poslovno nesposobnih državljana;

‐ sporove koje vode država ili pravna lica Republike Srbije pred stranim sudovima ili arbitražama;

‐ pružanje pomoći i usluga domaćim brodovima i vazduhoplovima;

‐ obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba u inostranstvu;

‐ pružanje obaveštenja o propisima Republike Srbije;

‐ legalizaciju javnih isprava Republike Srbije i stranih javnih isprava u međunarodnom prometu;

‐ čuvanje matičnih knjiga i izdavanje uverenja na osnovu njih;

‐ druge konzularne poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za konzularne poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Grupa za regionalne konzularne poslove I koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove u odnosu na Austriju, Lihtenštajn, Švajcarsku, Nemačku, Francusku, Monako, Španiju, Andoru, Portugal, Belgiju, Holandiju, Luksemburg, Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Finsku, Island, Poljsku, Češku, Slovačku, Letoniju, Estoniju i Litvaniju;

2) Grupa za regionalne konzularne poslove II koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove u odnosu n Italiju, San Marino, Tursku, Grčku, Kipar, Bugarsku, Rumuniju, Albaniju, Mađarsku, Rusiju i evroazijske države.;

3) Grupa za regionalne konzularne poslove III koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove u odnosu a Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju;

4) Grupa za regionalne konzularne poslove IV koja obavlja sve konzularne poslove iz domena Odeljenja za konzularne poslove u odnosu n SAD, Kanadu, zemlje Srednje i Južne Amerike, Australiju, Novi Zeland i zemlje Azije i Afrike;

5) Grupa za sistemska pitanja koja obavlja poslove koji se odnose na:

‐ pripremu pravnih instrukcija iz oblasti konzularnih poslova koje su opšteg i sistemskog karaktera;

‐ uređenje elektronske prezentacije konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu;

‐ druge konzularne poslove opšteg karaktera iz delokruga Grupe.

6) Grupa za legalizaciju i matične knjige koja obavlja poslove koji se odnose na:

‐ legalizaciju isprava u međunarodnom saobraćaju;

‐ čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode diplomatsko‐konzularna predstavništva Republike Srbije;

‐ izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga;

‐ druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

7) Grupa za ostavine i sporove u inostranstvu koja obavlja poslove koji se odnose na:

‐ ostvarivanje naslednog prava građana Republike Srbije u inostranstvu;

‐ ostvarivanje prava na ličnu ili porodičnu penziju, alimentaciju, životno osiguranje i naknadu štete;

‐ druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

8) Grupa za krizne situacije i poslove odbrane koja obavlja poslove koji se odnose na:

‐ zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu u slučaju nastanka kriznih situacija, kao što su elementarne nepogode, teroristički napadi, zarazne bolesti, izbijanje oružanih sukoba, uvođenje vanrednog stanja, saobraćajne nesreće i tsl;

‐ decentralizovane poslove odbrane u skladu sa zakonom;

‐ poslove evidencije vojnih obveznika u inostranstvu, organizovanje povratka vojnih obveznika za slučaj neposredne ratne opasnosti ili agresije na Republiku Srbiju;

‐ druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

9) Grupa za konzularni arhiv koja obavlja arhivske poslove u Sektoru za konzularne odnose.


II Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova koji obavlja poslove koji se odnose na:

‐ izdavanje diplomatskih i službenih pasoša;

‐ postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete stranih vazduhoplova preko teritorije Republike Srbije;

‐ postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete vazduhoplova Republike Srbije preko teritorije drugih država;

‐ druge konzularne poslove u vezi s putnim ispravama i preletom vazduhoplova.

III Odeljenje za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume koje obavlja poslove koji se odnose na:

1) unapređenje odnosa i razvijanja veza s građanima Republike Srbije koje se nalaze na radu i boravku u inostranstvu, posebno u oblasti očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta i unapređenja organizacije i sadržaja rada udruženja građana Republike Srbije u svetu;

2) migracije i ostvarivanje saradnje s međunardnim organizacijama iz ove oblasti;

3) obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba u inostranstvu;

4) zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora iz oblasti socijalnog osiguranja;
druge poslove u vezi sa migracijama, dijasporom i socijalnim sporazumima

IV Odeljenje za viznu politiku:

1) Prati, i analizira problematiku odnosa sa Evropskom Unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske Unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;

2) u okviru jedinstvenog viznog sistema, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;

3) vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije;

4) obavlja poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora iz u oblasti viznog režima R.Srbije sa drugim državama;

5) prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava analitičke materijale u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje u stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje MSP dostavlja Skupštini i Vladi Republike Srbije, Predsedniku Republike, kao i nadležnim organima državne.