gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Arhiva-Tenderi 2013. - 2017.
Otvoreni postupak 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP-a Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
11. mart 2016.  do 10,00 časova
Usluga dodatnog i privatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko i bolničko lečenje u inostranstvu zaposlenih MSP-a i članova njihovih porodica za vreme službovanja u inostranstvu Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
21. mart 2016. do 10,00 časova
Usluga na poslovima špedicije – selidbe diplomatskog osoblja i drugih zaposlenih ministarstva, avionom, kamionom i brodskim kontejnerom u Diplomatsko- konzularna predstavništva Republike Srbije DKP RS i iz DKP RS u Republiku Srbiju Poziv
za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija  
Odluka
o zaključenju
okvirnog sporazuma 
 
Obaveštenje
o zaključenom
okvirnom sporazumu 
01. jun 2016. do 10,00 časova
Usluga rezervacije i obezbeđivanja avio karata, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije 
 
Odluka
o zaključenju
okvirnog sporazuma 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
 
31. maj 2016. do 10,00 časova
Izvođenje radova na modifikaciji postojećeg, klasičnog dekorativnog osvetljenja fasade, na objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
15. avgust 2016. do 10,00 časova
Kancelarijski materijal i papir risovani za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2
 
04. avgust 2016. do 10,00 časova
Posebne fascikle i košuljice za trajno odlaganje arhivske građe za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije
 
Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
25. avgust 2016. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na vertikali 26 u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 1
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 2
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 3
 
Izmenjena
i dopunjena konkursna
dokumentacija
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 4 
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 5 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
25. novembar 2016. do 10,00 časova
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na tekućem održavanju objekata Ministarstva spoljnih poslova (molersko farbarskih radova, vodoinstalaterskih radova, stolarskih, bravarskih i drugi zanatskih intervencija) Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
28. novembar 2016. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Servisiranje i održavanje fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO u garantnom roku Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
Digitalna baza pravnih propisaza potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko- konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3 
27. maj 2016. do 10,00 časova
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti Novinske agencije„FoNet" i usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena Biltena News, Novinske agencije „BETA" Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1 
 27. maj 2016. do 12,00 časova
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Dobra koja obuhvataju i pružanje usluga remontovanja-reparacije laser toner kaseta sa trajnim zbrinjavanjem otpadnih laser toner kaseta, ribona i ink-dzet ketridza, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije
i pojašnjenje
u vezi sa pripremanjem ponude 
 
Odluka
o dodeli ugovora

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
22. mart 2016. do 10,00 časova
Potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade MSP-a Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
18. mart 2016. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije
i pojašnjenja

Izmene i
dopune konkursne
dokumentacije

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1 
11. april 2016. do 10,00 časova
Usluga izrade državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije 1 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
14. april 2016. do 10,30 časova
Servisiranje liftova u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
4. maj 2016. do 10,00 časova
Usluge štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
24. maj 2016. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
23. jun 2016. do 10,00 časova
Usluga produženja prava korišćenja licenci antivirusnog softvera Symantec Endpoint Protection 12.1. Poziv
za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
27. jun 2016. do 10,00 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije
i obaveštenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
22. novembar 2016. do 13,00 časova
Opširnije...
 
Otvoreni postupak 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
subota, 14. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Fascikle za odlaganje arhivske građe i fascikle-košuljice za predmete za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
25. mart 2015. do 10,00 časova
Osiguranje imovine i lica za potrebe MSP-a Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru 
27. april 2015. do 10,00 časova
Servisiranje i održavanje službenih vozila sa zamenom rezervnih delova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. maj 2015. do 10,00 časova
Grafičke i štamparske usluge za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
07. maj 2015. do 10,30 časova
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji server sale za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja
Konkursna dokumentacija -
prečišćen tekst

Izmene i dopune konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
26. jun 2015. do 10,00 časova
Usluge servisiranja službenih vozila Ministarstva spoljnih poslova i osiguranje robe u prevozu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatno pojašnjenje  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 
02. jul 2015. do 10,30 časova
Nabavka računarske opreme za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Konkursna dokumentacija - precizan tekst  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmene i dopune  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune  
Obaveštenje o
produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o obustavi postupka  
Obaveštenje o podnetom zahtevu
za zaštitu prava 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija5  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
30. jun 2015. do 12,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal, prenosni memorijski medijumi i čitači i risovani papir format A3 i A4 za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
27. jul 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradi Ministarstva spljnih poslova V faza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmena konkursne dokumentacije  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
20. avgust 2015. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe sastanka Ministarskog saveta OEBS  Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
7. septembar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na kompletiranju sistema havarijske ventilacije i sistema ventilacije i klimatizacije sa pratećim zanatsko-građevinskim radovima za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24. septembar 2015. do 10,00 časova
Radovi na uređenju diplomatskog arhiva koji se odnose na reatestiranje protivpožarnih klapni sa motornim pogonom za potrebe Ministarstava spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
25. septembar 2015. do 10,00 časova 
Nabavka nameštaja za potrebe opremanje prostora za održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija   
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
21. septembar 2015. do 10,00 časova
Potrošni kancelarijski materijal za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 10,00 časova
Štampanje promo materijala za potrebe održavanje sastanka Ministarskog saveta OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošonje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
12. oktobar 2015. do 12,00 časova
Izvođenje molersko farbarskih i pratećih zanatskih radova (vodoinstalerski, stolarski, bravarski i drugi zanatski radovi) na tekućem održavanju objekta Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
 22. oktobar 2015. do 10,00 časova
Zakup multifunkcijskih i fotokopir uređaja za potrebe održavanja sastanka MS OEBS u decembru 2015. godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatna pojašnjenja i informacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. oktobar 2015. do 10,00 časova
Izvođenje radova na uređenju Glavne garaže Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Dodatne informacije i pojašnjenja 1
Dodatne informacije i pojašnjenja 2 
Dodatne informacije i pojašnjenja 3
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
30. decembar 2015. do 10,00 časova
Nabavka nameštaja za objekat posebne namene za reprezentativne potrebe smeštaja stranih gostiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
23. decembar 2015. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
subota, 14. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Usluge servisiranja i održavanja fotokopir aparata u garantnom roku Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 
bez objavljivanja poziva  
za podnošenje ponuda
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru 
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti Novinske agencije „FoNet" i usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena Biltena News, Novinske agencije „BETA" Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora
- partija1

Odluka o dodeli ugovora
- partija2 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 
Zakup objekta „Kombank Arena" za potrebe sastanka ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka 
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Digitalna baza pravnih propisa za potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje o pokretanju
pregovaračkog postupka
bez objavljivanja javnog
poziva za podnošenje ponuda
 
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Naučna stručna literatura instituta za međunarodnu politiku i privredu  Obaveštenje o
pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Nabavka protokolarnih poklona za učesnike sastanka Ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o
pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Dodatne štamparske usluge promo materijala za potrebe održavanja sastanka Ministarskog saveta OEBS Obaveštenje o
pokretanju
pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji kuhinje i restorana društvene ishrane u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Obaveštenje o
pokretanju
pregovarakog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
petak, 13. februar 2015.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Javna nabavka dobara koji obuhvataju i pružanje usluga remontovanja-reparacije laser toner kaseta sa trajnim zbrinjavanjem otpadnih laser toner kaseta, ribona i ink-dzet ketridza Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje 1
Dodatno pojašnjenje 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23. februar 2015. do 10,00 časova
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o obustavi postupka
Nabavka rezervnih delova za računare, servere i mrežnu opremu za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19. mart 2015. do 10,30 časova
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
20. mart 2015. do 10,30 časova
Usluge servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i
pojašnjenja
 
Dodatne informacije i pojašnjenja  
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 
Konkursna dokumentacija - precizan tekst 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
04. maj 2015. do 10,30 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije i pojašnjenja
Dodatne informacije i pojašnjenja 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
13. jul 2015. do 10,00 časova
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

strana 1 od 3