gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Javne nabavke 2017.
Otvoreni postupak 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
petak, 13. januar 2017.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na vertikali 24 u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenje
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
07. septembar 2017. do 10,00 časova
Usluge osiguranja službenih vozila Ministarstva spoljnih poslova i osiguranje robe u prevozu Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije 
 
Konkursna dokumentacija
(izmenjen i prečišćen tekst) 
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
06. septembar  2017. do  10,00  časova
Servisiranje i održavanje službenih vozila sa zamenom rezervnih delova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije br.2
  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije br.3
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1-4 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 5

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 6
30. maj 2017. do 10,00 časova
Usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
28. april 2017. do 10,00 časova
Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih MSP-a i članova njihovih porodica, za vreme službovanja u inostranstvu Poziv
za podnošenje ponuda

Invitation for submission of BIDS 
Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
5. april 2017. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 11. januar 2017.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Digitalna baza pravnih propisa za potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko- konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje
o pokretanju  pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3 
Servisiranje i održavanje fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO u garantnom roku Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti  Novinske agencije „FoNet", usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena BetaNews, Novinske agencije „BETA", i usluga servisa vesti Novinske agencije Tanjug Obaveštenje
o pokretanju
pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3
31. maj 2017. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 11. januar 2017.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Nabavka serverske jedinice za potrebe Protokola Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije
i pojašnjenja
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
04. septembar 2017. do 10,00 časova
Usluga produženja prava korišćenja licenci antivirusnog softvera Symantec Endpoint Protection 14 Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
12. jul 2017. do 10,00, časova
Usluga štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
 13. jul 2017. do 10,00 časova
Usluga štampe administrativog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o obustavi postupka
 
Obaveštenje
o obustavi postupka 
22. jun 2017.  do 09,00 časova
Nabavka rezervnih delova za računarsku opremu za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
12. maj 2017. do 10,00 časova
Potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija (izmenjena) 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
04. maj 2017. do 10,00 časova
Pružanje usluga  izrade državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
20. april 2017.  do 10,00 časova
Nabavka papirne galanterije za održavanje higijene za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
28. mart 2017. do 10,00 časova
Opširnije...