gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Pres servis Saopštenja
ponedeljak, 01. oktobar 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić: „Snažna podrška Republike Srbije predanom radu UNHCR-a“
+ larger fontnormal font- Smaller font
VK UN_ZenevaIstupanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na 69. zasedanju Izvršnog komiteta Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Ženevi:

„Gospođo predsedavajuća,
Gospodine visoki komesaru,
Uvažene ekselencije,
Dame i gospodo,

Želeo bih, pre svega, da u ime Republike Srbije istaknem snažnu podršku predanom radu UNHCR-a, čiji je značaj danas poseban, jer se odvija u uslovima brojnih izazova na globalnom planu. Konflikti, nestabilnost, siromaštvo i besperspektivnost u pojedinim regionima u svetu dovode do masovnog raseljavanja sa posledicama koje je teško predvideti. U takvim okolnostima, verujem da je važno da međunarodna zajednica udvostruči svoje napore u promociji ljudskih prava i pokaže solidarnost bez predrasuda i selektivnosti, u cilju usaglašavanja različitih mišljenja i rešavanja uzroka i posledica krize. Čvrsto verujemo da se radi o pitanju koje zahteva globalno rešenje, u duhu solidarnosti i zajedničkog delovanja, jer se ne radi o geografski ograničenom, već o fenomenu globalnih razmera.

Srbija je ovom izazovu pristupila humano i odgovorno, u skladu sa međunarodnim standardima, oslanjajući se, pre svega, na sopstvene ljudske i finansijske resurse i saradnju sa telima i agencijama UN-a i drugim relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama.

Počev od 2015. godine, u Srbiji borave izbeglice i migranti sa Bliskog istoka. Nakon velikog izbegličkog talasa, njihov broj se smanjio na 3.400. Oni dolaze iz Azije i Afrike i, nakon tranzita kroz zemlje članice EU, preko Srbije žele da nastave put ka razvijenijim državama EU. Srbija je učinila maksimalan napor i obezbedila smeštaj, hranu, obuću, odeću, zdravstvenu zaštitu i psiho-socijalnu pomoć svima koji se na migrantskom putu duže zadržavaju u našoj zemlji.

Ovim ljudima i njihovoj deci, lišenim sopstvenog doma, pružamo i obrazovanje i neku vrstu osposobljavanja za izazove koji će ih sačekati na daljem putu. Posebno smo ponosni na humani pristup građana naše zemlje, koji je odraz našeg kolektivnog iskustva sa raseljavanjem u poslednje dve decenije. Želim da vas podsetim da još uvek traje proces integracije više od 300.000 izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije bivše SFRJ, dok se u dugotrajnom raseljenju u statusu izbeglica nalazi još uvek 28.000 lica, a u statusu interno raseljenih preko 200.000 lica sa Kosova i Metohije. Zbog toga smo spremni da podelimo iskustvo koje imamo u vezi sa dugotrajnim raseljenjem i doprinesemo globalnim naporima u rešavanju ovog pitanja.

Dame i gospodo,

Želeo bih da skrenem vašu pažnju na jedan ozbiljan projekat koji se sprovodi Republici Srbiji, a čiji je i UNHCR deo. Reč je o Regionalnom stambenom programu, koji zajednički sprovode četiri zemlje - Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, uz Evropsku komisiju, UNHCR, OEBS i Razvojnu banku Saveta Evrope. Uloženo je mnogo truda, kako bismo od same pripreme Programa, prikupljanja sredstava i razvijanja mehanizama, krenuli ka konkretnoj realizaciji, koja je u punom zamahu. Veliki doprinos tome dalo je naše iskustvo u prethodne dve decenije na rešavanju problema izbeglica i primena uspešnih praksi razvijanih u saradnji sa Evropskom unijom, UNHCR-om, OEBS-om i Razvojnom bankom Saveta Evrope, kojima ovom prilikom zahvaljujem, kao i donatorima koji su zajednički doprineli uspehu Programa.
Jednostavno rešenje za problem raseljenja ne postoji. Ipak, na primeru Regionalnog stambenog programa vidimo da se može naći put ka rešenju ukoliko postoji volja. To je veoma važna poruka, jer u Republici Srbiji boravi, kao što sam već pomenuo, osim izbeglica iz bivše SFRJ, i preko 200.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, za koje se ni posle 19 godina nisu stekli uslovi za održivi povratak. Nadamo se da će u sledećem periodu doći do pozitivnog razvoja događaja i u vezi sa ovim pitanjem, i da ćemo interno raseljenim licima moći da ponudimo rešenja, uz uvažavanje prava koja imaju i koja im ne smeju biti oduzeta. Zato očekujem da zajedničkim naporima, u saradnji sa UNHCR-om i drugim relevantnim akterima, učinimo više na iznalaženju pravičnih i trajnih rešenja za ovu populaciju. Uspešno sprovođenje Regionalnog stambenog programa nam svima uliva nadu da rešenja postoje.

Dozvolite mi, na kraju, da se zahvalim Visokom komesaru UN za izbeglice gospodinu Grandiju i UNHCR-u, na njihovoj posvećenosti i neumornom radu u rešavanju aktuelne globalne izbegličko-migrantske krize, ali i na posvećenosti i istrajnosti u rešavanju pitanja dugoročnog raseljenja, koje nam je svima veoma važno. UNHCR i drugi međunarodni partneri mogu i ubuduće računati na saradnju Srbije u ostvarivanju ovog cilja.

Hvala vam na pažnji."