gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Proces EU integracija i regionalna saradnja Regionalne inicijative
sreda, 07. maj 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Okvirni sporazum za sliv reke Save (OSSRS)
+ larger fontnormal font- Smaller font
Međunarodni sporazum o slivu reke Save (Framework Agreement on Sava River Basin - FASRB) kao prvi međunarodni sporazum u slivu reke Save, potpisan 3. decembra 2002. godine, predstavlja izraz saglasnosti država potpisnica (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) o saradnji država na uspostavljanju međunarodnog režima plovidbe, održivog upravljanja vodama, zaštite od štetnog uticaja voda, vodnog režima i ekosistema.

OSSRS je stupio je na snagu 29. decembra 2004. godine.

R. Srbija je 2004. godine postala država strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe donošenjem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe („Službeni list SCG, Međunarodni ugovori", broj 12/04).

Centralno mesto u funkcionisanju OSSRS zauzima rad međunarodnog tela - Međunarodne komisije za sliv reke Save (Savske komisije) sa sedištem u Zagrebu, koja je zadužena za njegovu implementaciju. Od janura 2006. godine, Generalni sekretar Savske komisije je predstavnik Republike Srbije - prof. dr Dejan Komatina, koji je 2010. godine ponovo izabran na ovu funkciju.

Uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, potpisan je i Protokol o zaštiti od poplava juna 2011. godine koji, kao i: Strategija sprovođenja Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Akcioni plan za period 2011-2015. godine. Izrađeni su nacrti Protokola o vanrednim situacijama, Protokola o upravljanju nanosom, Protokola o prekograničnim uticajima i u narednom periodu očekuje se njihovo potpisivanje.

Usvojena je Deklaracija kojom su utvrđene smernice za dalju implementaciju OSSRS. U oblasti održivog rasta u slivu reke Save definisani su prioriteti razvoja plovidbe, turizma i upotrebe hidroelektrana kao obnovljivog izvora energije, i ukazana potreba na daljoj integraciji zaštite vode i zaštite od poplava i klimatskih promena.

Aktivnosti Savske komisije su kompatibilne sa ciljevima Strategije EU 2020. Takođe, Savska komisija se delimično uključuje i u aktivnosti vezane za sprovođenje EU Strategije za Podunavlje.

Srbija je predsedavala Savskom komisijom od juna 2012. do juna 2013. godine.

Slovenija je krajem juna 2014. godine preuzela trogodišnje predsedavanje Savskom komisijom – u periodu 2014-2017. godina.

Republička direkcije za vode, u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. je nadležna za koordinaciju aktivnosti sa Međunarodnom komisijom za sliv reke Save.

Prezentacija SEPCA je dostupna na internet portalu:

http://www.savacommission.org/