gototopgototop
Министарство спољних послова Спољна политика Безбедносна политика
уторак, 04. септембар 2012. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
ЗБОП и безбедносни изазови
+ larger fontnormal font- Smaller font
Одељење за Заједничку безбедносну и одбрамбену политику и безбедносне изазове (ОЗБОП и БИ) прати области:

1. Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ – ЗБОП

ЗБОП (Common Security and Defence Policy - CSDP) је, као део Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, успостављена 1999.г. у циљу афирмације улоге ЕУ као важног глобалног фактора, са препознатљивом спољном политиком и цивилно-војним ресурсима за управљање кризама и одржавање међунарoдног мира и безбедности. Првобитни назив Европска безбедносна и одбрамбена политика (ЕБОП) промењен је у ЗБОП након ступања на снагу Лисабонског споразума, 01.12.2009.године. Безбедносна стратегија ЕУ из 2003. године потврђује посвећеност ЕУ светском поретку заснованом на ефективном мултилатерализму и међународном праву те остваривању циљева кроз мултилатералну сарадњу са међународним организацијама и кроз партнерства са кључним актерима.

У области управљања кризама, ЕУ је развила блиску сарадњу са међународним организацијама (УН, НАТО, АУ, ОЕБС и АСЕАН) и кроз партнерства са кључним актерима, а све значајнија је сарадња и са трећим земљама у овој области. До данас је покренуто 27 различитих ЕУ операција за управљање кризама широм света, а широк спектар инструмената и средстава (политичких, дипломатских, економских, финансијских, цивилних и војних) неопходних за ефикасно управљање кризама, ставља ЕУ у јединствену позицију у односу на остале међународне актере.

Република Србија je 2011. године потписала два важна споразума са ЕУ у области безбедносне и одбрамбене политике, на којима је активно радило ОЗБОП и БИ, у сарадњи са другим надлежним ресорима, а то су:
1. „Споразум између Р.Србије и ЕУ којим се успоставља оквир за учешће Р.Србије у операцијама ЕУ за управљање кризама" и
2. „Споразум између Р.Србије и ЕУ о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података".
Оба споразума су ступила на снагу 01. августа 2012. године. Током 2012. године, два представника Министарства одбране и Војске Србије учествовала су у операцијама EUTM Somalia и EUNAVFOR ATALANTA Somalia.

Успостављање поверења путем размене тајних података са ЕУ и стварање основе за учешће у ЕУ операцијама, важно је у смислу изградње новог, партнерског односа са ЕУ у области безбедности и одбране. Република Србија ће наставити са јачањем сарадње са ЕУ у области ЗБОП, исказујући свој интерес да допринос светском миру и безбедности остварује кроз равноправну сарадњу са државама чланицама ЕУ, чијем пуноправном чланству и сама тежи.

С тим у вези, Одељење за Заједничку безбедносну и одбрамбену политику и безбедносне изазове активно прати и обавља послове у вези са активностима, одлукама и плановима институција ЕУ и држава чланица када је у питању развој цивилних и војних капацитета ЕУ, сарадњом са трећим државама и другим међународним организацијама, операцијама ЕУ за управљање кризама, Борбеним групама ЕУ, радом Европске одбрамбене агенције и иницијативама за унапређење ЗБОП. Истовремено, у сарадњи са другим надлежним ресорима, подстиче јачање сарадње са ЕУ у овој области, кроз примену закључених споразума и путем иницирања нових облика сарадње.

2. Безбедносни изазови

Одељење за Заједничку безбедносну и одбрамбену политику и безбедносне изазове прати и анализира:
- глобалне, регионалне и локалне безбедносне изазове, претње и ризике са свим импликацијама по безбедност Републике Србије, посебно питања енергетске безбедности, сајбер безбедности, тероризма, организованог криминала, миграција, утицаја демографских и климатских промена на безбедност.
- циљеве, задатке и активности одређених међународних безбедносних организација и иницијатива на европском и ваневропском простору, укључујући Организацију споразума о колективној безбедности (ОСКБ), Шангајску организацију за сарадњу (ШОС) и регионалне безбедносне иницијативе попут Процеса сарадње министара одбране Југоисточне Европе (SEDM) и Форума за сарадњу држава Западног Балкана у области одбране (SEEC).