gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Spoljna politika Bezbednosna politika
utorak, 04. septembar 2012. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
ZBOP i bezbednosni izazovi
+ larger fontnormal font- Smaller font
Odeljenje za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove (OZBOP i BI) prati oblasti:

1. Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU – ZBOP

ZBOP (Common Security and Defence Policy - CSDP) je, kao deo Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, uspostavljena 1999.g. u cilju afirmacije uloge EU kao važnog globalnog faktora, sa prepoznatljivom spoljnom politikom i civilno-vojnim resursima za upravljanje krizama i održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Prvobitni naziv Evropska bezbednosna i odbrambena politika (EBOP) promenjen je u ZBOP nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, 01.12.2009.godine. Bezbednosna strategija EU iz 2003. godine potvrđuje posvećenost EU svetskom poretku zasnovanom na efektivnom multilateralizmu i međunarodnom pravu te ostvarivanju ciljeva kroz multilateralnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i kroz partnerstva sa ključnim akterima.

U oblasti upravljanja krizama, EU je razvila blisku saradnju sa međunarodnim organizacijama (UN, NATO, AU, OEBS i ASEAN) i kroz partnerstva sa ključnim akterima, a sve značajnija je saradnja i sa trećim zemljama u ovoj oblasti. Do danas je pokrenuto 27 različitih EU operacija za upravljanje krizama širom sveta, a širok spektar instrumenata i sredstava (političkih, diplomatskih, ekonomskih, finansijskih, civilnih i vojnih) neophodnih za efikasno upravljanje krizama, stavlja EU u jedinstvenu poziciju u odnosu na ostale međunarodne aktere.

Republika Srbija je 2011. godine potpisala dva važna sporazuma sa EU u oblasti bezbednosne i odbrambene politike, na kojima je aktivno radilo OZBOP i BI, u saradnji sa drugim nadležnim resorima, a to su:
1. „Sporazum između R.Srbije i EU kojim se uspostavlja okvir za učešće R.Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama" i
2. „Sporazum između R.Srbije i EU o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka".
Oba sporazuma su stupila na snagu 01. avgusta 2012. godine. Tokom 2012. godine, dva predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije učestvovala su u operacijama EUTM Somalia i EUNAVFOR ATALANTA Somalia.

Uspostavljanje poverenja putem razmene tajnih podataka sa EU i stvaranje osnove za učešće u EU operacijama, važno je u smislu izgradnje novog, partnerskog odnosa sa EU u oblasti bezbednosti i odbrane. Republika Srbija će nastaviti sa jačanjem saradnje sa EU u oblasti ZBOP, iskazujući svoj interes da doprinos svetskom miru i bezbednosti ostvaruje kroz ravnopravnu saradnju sa državama članicama EU, čijem punopravnom članstvu i sama teži.

S tim u vezi, Odeljenje za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove aktivno prati i obavlja poslove u vezi sa aktivnostima, odlukama i planovima institucija EU i država članica kada je u pitanju razvoj civilnih i vojnih kapaciteta EU, saradnjom sa trećim državama i drugim međunarodnim organizacijama, operacijama EU za upravljanje krizama, Borbenim grupama EU, radom Evropske odbrambene agencije i inicijativama za unapređenje ZBOP. Istovremeno, u saradnji sa drugim nadležnim resorima, podstiče jačanje saradnje sa EU u ovoj oblasti, kroz primenu zaključenih sporazuma i putem iniciranja novih oblika saradnje.

2. Bezbednosni izazovi

Odeljenje za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove prati i analizira:
- globalne, regionalne i lokalne bezbednosne izazove, pretnje i rizike sa svim implikacijama po bezbednost Republike Srbije, posebno pitanja energetske bezbednosti, sajber bezbednosti, terorizma, organizovanog kriminala, migracija, uticaja demografskih i klimatskih promena na bezbednost.
- ciljeve, zadatke i aktivnosti određenih međunarodnih bezbednosnih organizacija i inicijativa na evropskom i vanevropskom prostoru, uključujući Organizaciju sporazuma o kolektivnoj bezbednosti (OSKB), Šangajsku organizaciju za saradnju (ŠOS) i regionalne bezbednosne inicijative poput Procesa saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope (SEDM) i Foruma za saradnju država Zapadnog Balkana u oblasti odbrane (SEEC).